Υπηρεσίες

Σε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες-προμηθευτές μας χτίζουμε, με χαμηλό και μεταβλητό κόστος, την επωνυμικότητα των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.

Η εταιρία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

Πωλήσεις

Η έμπειρη, αφοσιωμένη και άρτια εκπαιδευμένη ομάδα πωλήσεων της εταιρίας μας, επισκέπτεται συστηματικά αλυσίδες Σ/Μ, ομίλους αγορών, χονδρεμπόρους, ξενοδοχεία, τροφοδοσίες πλοίων, ειδικούς συνεργάτες, παντοπωλεία και delicatessen και αλλά παραδοσιακά σημεία πώλησης. Ο συνολικός αριθμός των πελατών μας ανέρχεται σε 2.500

Marketing

Σε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες προμηθευτές μας, σχεδιάζουμε μία ολοκληρωμένη στρατηγική marketing (από το αρχικό στάδιο της έρευνας αγοράς μέχρι την εφορμογή της επιλεγμένης στρατηγικής) με στόχο την καθιέρωση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.

Trade Marketing

Η εταιρία μας σχεδιάζει και εφαρμόζει δυναμικά Β2Β marketing (tailor made, multibrand κ.α.) στοχεύοντας στην αποτελεσματική ανάπτυξη σε όλα τα κανάλια διανομής των προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε και διανέμουμε.

Merchandizing

Φροντίζουμε για τον συστηματικό έλεγχο των σημείων πώλησης (έλεγχος τοποθετήσεων, έλεγχος αποθεμάτων, FIFO, εφαρμογή προωθητικών ενεργειών κ.α.) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη έξοδος των προϊόντων από τα ράφια των σημείων πώλησης και κατά συνέπεια η καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη των πωλήσεων και των προϊόντων μας.

Logistics

Πρόκληση για τη εταιρία μας στάθηκε πάντα η δημιουργία ένος σύγχρονου, αποδοτικού δικτύου διανομών και δυναμικού κρίκου στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ταχύτερη παράδοση των παραγγελιών.