Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Τα κεντρικά γραφεία και τα κέντρα διανομής της “VITA”-Μ.Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στην ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου. Η αποθήκη της εταιρείας έχει χωρητικότητα 2.000 παλετοθέσεων και περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους.

Τα δύο κέντρα δραστηριοτήτων της εταιρίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα είναι online συνδεδεμένα μέσω ενός διαρκώς αναβαθμιζόμενου μηχανογραφικού συστήματος που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το 1982 για τις ανάγκες της εταιρίας.

Επίσης, η εταιρία διαθέτει Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Θέσης και Κινήσεων (WMS) των εμπορευμάτων της επιχείρησης, το οποίο είναι συμβατό με το λειτουργικό πρόγραμμα ERP.

Η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος έχει βοηθήσει σημαντικά -μεταξύ άλλων- στην ακριβέστερη ιχνηλασιμότητα κάθε είδους, σωστότερη διαχείριση των εμπορευμάτων αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας μας.

Ανάλογες αναβαθμίσεις σε συστήματα πληροφοριακών συστημάτων εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρίας για συνεχή εξέλιξη και εκσυγχρονισμό σε όλους τους τομείς λειτουργίας της.