Πιστοποιητικά Ποιότητας

Η Πιστοποίηση επιβεβαιώνει την ύπαρξη συστημάτων και διαδικασιών που διασφαλίζουν οτι οι δραστηριότες της επιχείρησης μας ικανοποιούν συγκεκριμένες και μετρούμενες παραμέτρους ποιότητας και οτι θα συνεχίσουμε να τις ικανοποιούμε και στο μέλλον.

Πιστοποιητικά

Η εταιρία “VITA”-Μ.Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2005 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005
Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό