Ημερομηνίες Ορόσημα

 • 1978
  Ίδρυση της εταιρίας “VITA” – Μ.Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας την περιοχή της Β. Ελλάδας
 • 1982
  Εγκατάσταση για πρώτη φορά μηχανογραφικού συστήματος για τις ανάγκες τις εταιρίας
 • 1989
  Ίδρυση υποκαταστήματος στην Αθήνα, επέκταση του δικτύου σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
 • 1989
  Αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος ώστε τα δύο κέντρα δραστηριοτήτων της “VITA”-Μ.Δ. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα να είναι διαρκώς online συνδεδεμένα.
 • 2002
  Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στο χώρο της μαζικής εστίασης εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.
 • 2005
  Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος.
 • 2008
  Μεταφορά του logistics center της Θεσσαλονίκης σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου. Συνολική χωρητικότητα αποθήκης: 2.000 παλετοθέσεις. Η αποθήκες τις εταιρίας περιλαμβάνουν και ψυκτικούς θαλάμους.
 • 2015
  Ολοκλήρωση επέκτασης αποθήκης με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας.